اداره کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی خراسان جنوبی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

اداره کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی خراسان جنوبی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


در حاشیه جلسه کارگروه مشترک دامپزشک و حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و اداره کل دامپزشکی استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

در آستانه روز جهانی تنوع زیستی کارگروه مشترک دامپزشکی و حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرکل دامپزشکی، مدیرکل منابع طبیعی و نماینده امور عشایری استان، دفتر مدیریت بحران استانداری ، دفتر پدافند غیرعامل استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در  محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی،در حاشیه این کارگروه تفاهم نامه مشترک بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دامپزشکی امضاء شد.
اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این باره گفت: در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۳۰/۱/۷۴ هیات محترم وزیران سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل بیماری های واگیردار بین جانوران وحشی و اهلی و سایر امور مربوط به بهداشت حیوانات طبق ضوابطی که توسط دو سازمان تنظیم می شود، همکاری های لازم را با سازمان حفاظت محیط زیست معمول خواهد داشت، بر همین اساس تفاهم نامه ای با همین مضموم بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در زمینه کنترل بیماری های واگیردار بین جانوران وحشی و اهلی منعقد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از انعقاد این تفاهم نامه را  همکاری در پیشبرد برنامه های دو دستگاه در زمینه کنترل بیماری های جانوران وحشی به ویژه بیماری های واگیر بین جانوران وحشی و اهلی ، هماهنگی و بهره برداری از ظرفیت های دو دستگاه به منظور تحقق اهداف و ماموریت های مشترک وهمکاری و تشریک مساعی در انجام وظایف قانونی مرتبط با دو دستگاه عنوان کرد و افزود : با امضاء این تفاهم نامه مقرر گردید مراقبت، بررسی و مبارزه با بیماری های جانوران وحشی.نظارت بر ساماندهی و بهبود وضعیت باغ های وحش، مراکز نگهداری و تکثیر و پرورش جانوران وحشی.کنترل ورود و خروج جانوران وحشی و اجرای آنها در مرزها و مبادی ورودی و خروجی استان با همکاری سایر ارگان های ذیربط.طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی مشترک ،برگزاری دوره ها، کارگاه های آموزشی و همایش های علمی مشترک.مقابله با ورود غیر مجاز گونه های جانوری به استان.برقراری قرنطینه و انجام اقدامات امنیت زیستی در مناطق مورد نیاز.همکاری و بهره برداری از ظرفیت آزمایشگاه ها و مراکز تشخیصی موجود در دو دستگاه در انجام وظایف محوله.پیگیری دستورالعمل های اجرایی مشترک.تحقق اهداف، سیاست ها و الزامات بین المللی دو دستگاه انجام گیرد.

درباره نویسنده: راهبر سایتیک دیدگاه


رفتن به نوار ابزار