تجهیزات
نام تجهیزات کد کاربرد
BOD متر LRC009 این دستگاه برای انداره گیری BOD موجود در آب و پساب مورد استفاده قرار میگیرد .
اسپکترو فتو متر DR5000 LRC006 ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد.
فلیم فتومتر (نور سنج نشری)Flame Photometer LRC007 فلیم فتومتر Flame photometerدستگاهي است كه جهت اندازه گيري فلزاتی مانند : كلسيم ، سديم ، پتاسيم ، ليتيم و باریم بكار می رود
آنالیزورگازهای خروجی از دودکش:Testo 350 XL LRC001 برای اندازه گیری گازهای خروجی ازدودکش از این وسیله استفاده میشود.
غبارسنج محیطی LRC002 کاربرد این دستگاه جهت اندازه گیری ذرات معلق موجود در هوای محیط می باشد.
غبارسنج دودکش LRC003 کاربرد این دستگاه جهت اندازه گیری ذرات موجود دودکش می باشد.
کوره الکتریکی LRC001 از این وسیله جهت ذوب نمونه در دمای معین استفاده می شود.
ترازو AXIS LRC002 از این وسیله برای اندازه گیری دقیق وزن نمونه ها کاربرد دارد.
هیتر LRC003 این وسیله جهت حرارت دادن نمونه ها به کار میرود.
چرخ نورد LRC004 این دستگاه برای نورد نمونه ها کارایی دارد.

رفتن به نوار ابزار